Specjalizujemy się w prawie ochrony informacji, prawie nowych technologii i prawie ochrony konsumenta.

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Pawła Bartę oraz adwokata dra Pawła Litwińskiego w 2009 r.

Partnerzy Kancelarii zdobywali doświadczenie zawodowe uczestnicząc od 2002 r. w obsłudze prawnej czołowych polskich i europejskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przedsiębiorców z branży internetowej i nowych technologii oraz administratorów danych osobowych i brokerów baz danych. Reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej, w tym organami regulacyjnymi, pozwoliła na pozyskanie bogatego doświadczenia procesowego. Zainteresowania zawodowe i naukowe partnerów Kancelarii koncentrują się wokół prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa ochrony konsumenta. Są to również te dziedziny prawa, w których partnerzy Kancelarii mogą pochwalić się istotnym dorobkiem naukowym oraz aktywnością szkoleniową i w których specjalizują się pozostali członkowie zespołu Kancelarii.

Dzięki dynamicznie rozwijającemu się, wysoce wyspecjalizowanemu zespołowi prawników, Kancelaria zapewnia swoim klientom specjalistyczną obsługę prawną na najwyższym poziomie. Zmierzamy do wypracowania takich rozwiązań, które zagwarantują realizację założeń biznesowych przy zapewnieniu zminimalizowanego ryzyka prawnego.

Partnerzy

dr PAWEŁ LITWIŃSKI

adwokat
wspólnik

PAWEŁ BARTA

radca prawny
wspólnik

Zespół

AGNIESZKA
JAGODZIŃSKA

adwokat 

PRZEMYSŁAW
LICZNAR

radca prawny 

AGNIESZKA
KRZYŻAK

 

AGNIESZKA
KIDYBA

kierownik biura 

DOMINIK
GROMEK

adwokat 

ANNA
DOBIECKA

aplikantka radcowska 

Of counsel

DOROTA
BARTA

radca prawny 

LESZEK
ŚWIERCZEK

radca prawny 

Katarzyna Bitner-Przybylska

adwokatka 

Specjalizacje

Szkolenia

Kontakt

Barta Litwiński - logotyp

ul. Nadwiślańska 3/B2, 30-527 Kraków
tel./fax + 48 12 633 41 07
biuro[at]bartalitwinski.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy,
NIP 676-240-90-96 KRS 0000341674

#Facebook | #Linkedin


Twoje dane będą przetwarzane przez Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, NIP: 676-240-90-96.

Przetwarzamy Twoje dane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania) oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa).

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.