Przemysław Licznar

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, student prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno-Negocjacyjnego #mediUJ!

Interesuje się prawem autorskim, prawem internetu oraz prawem nowych technologii.