wydarzenia

Komentarz do RODO

Nakładem wydawnictwa CH BECK ukaże się Komentarz do rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Partnerzy Kancelarii są wśród autorów Komentarza, a redaktorem naukowym komentarza jest dr Paweł Litwiński. 

XXII Forum ADO/ABI

23 maja odbyło się XXII Forum ADO/ABI – najdłużej nieprzerwanie organizowana cykliczna impreza szkoleniowa z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Tematem przewodnim tej edycji było dostosowanie organizacji do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Program Forum przygotował i obrady prowadził adw. dr Paweł Litwiński.

Kancelaria wśród laureatów Rankingu Kancelarii Regulacyjnych Polityka Insight.

23 lutego zostały ogłoszone wyniki kolejnej edycji rankingu kancelarii regulacyjnych Polityka Insight. Z radością informujemy, że kancelaria Barta Litwiński znalazła się wśród kancelarii rekomendowanych w zakresie prawa ochrony danych osobowych i została sklasyfikowana na 2 miejscu.

http://www.politykainsight.pl/prawo/rankingkancelariiregulacyjnych/1697352,1,polskie-kancelarie-najlepsze-w-danych-osobowych.read

Ranking kancelarii regulacyjnych Polityka Insight jest unikatowy na polskim rynku ze względu na sposób, w jaki jest przeprowadzany – ranking oparty jest w całości na ocenach klientów korzystających z usług poszczególnych kancelarii. W tegorocznej edycji po raz pierwszy objęto rankingiem także kancelarie specjalizujące się w prawie ochrony danych osobowych.

Polityka Insight to centrum analityczne przy Redakcji tygodnika „Polityka”, które tworzy raporty o polityce, gospodarce i sprawach europejskich.

Monografia „Ochrona konsumenta na rynku usług”.

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia pt. „Ochrona konsumenta na rynku usług”. Współautorką publikacji jest mec. Patrycja Kozik, która przygotowała tekst pt. „Misselling w ubezpieczeniach- czyli ochrona konsumenta usług ubezpieczeniowych na gruncie najnowszych zmian ustawodawczych”.

 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/inne-inne/id15924,Ochrona-konsumenta-na-rynku-uslug.html

Konferencja „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”

Kancelaria objęła patronat nad konferencją „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” organizowaną w dniach 10 – 11 marca 2017 r. przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, działające przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Kancelarię reprezentować będą dr Paweł Litwiński oraz Karolina Kulikowska.

http://ipwdzialalnosci.pl/

Warsztaty „Online platforms – enablers or gatekeepers?”

14 listopada 2016 roku w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyły się warsztaty pt. „Online platforms – enablers or gatekeepers?”
Warsztaty, które zostały zorganizowane w ramach działań KE na rzecz utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego, były poświęcone prawnym aspektom umów zawieranych przez platformy internetowe oraz nieuczciwym praktykom rynkowym, jakie mogą występować w związku z tymi umowami. W warsztatach wzięła udział Patrycja Kozik, która wygłosiła referat pt. „Are there any lessons we can draw from consumer law?”.

 

W Senacie o ochronie danych osobowych

22 czerwca w Warszawie odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP przy udziale Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych.
Podczas posiedzenia dr Paweł Litwiński wystąpi z referatem dotyczącym zasad przetwarzania danych dotyczących dzieci w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Program posiedzenia dostępny na stronie Senatu:http://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,3249,new.html

XX Forum ADO/ABI

17 maja 2016. odbyło się jubileuszowe, XX Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI organizowane przez CPI. Program Forum koordynował i Forum prowadził dr Paweł Litwiński. Dr Litwiński przedstawił także prezentację dot. zmian w przepisach o ochronie danych osobowych wprowadzonych tzw. „ustawą 500+”.

http://www.giodo.gov.pl/1520255/id_art/9308/j/pl/

Strona 1 z 212