Leszek Świerczek

LeszekSwierczek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Międzynarodowej Szkoły Menadżerów w Warszawie kierunek Planowanie i Zarządzanie w Służbie Zdrowia, Podyplomowego Studium Prawa Pracy przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie medycznym obejmującym w szczególności postępowania sądowe związane z tzw. błędami w sztuce lekarskiej, postępowania administracyjne związane z działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów leczniczych zarówno będących jak i niebędących przedsiębiorcami, w szczególności w zakresie przekształceń form prawnych w jakich są one prowadzone.

Ponadto specjalizuje się w prawie pracy, gospodarczym oraz umów. Posiada bogate doświadczenie procesowe. W zakresie zainteresowań pozostaje również prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych. Prowadził szereg postępowań związanych z rozliczeniami zakończonych inwestycji drogowych jak również postępowań przed KIO.

Wykłada na szkoleniach i konferencjach m.in. z zakresu prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i prawa medycznego.

Od 2008 r. partner w kancelarii Barta Świerczek Kancelaria Radców Prawnych sp.p., stale współpracującej z kancelarią Barta Litwiński.