Katarzyna Bitner – Przybylska

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w kooperacji z Uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. Współpracownica Instytutu Allerhanda.

Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa umów, prawa nowych technologii oraz ochrony danych osobowych.