Karolina Kulikowska

Studentka prawa oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegentka na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Uczestniczka cyklu warsztatów z prawa własności intelektualnej „IP Student” oraz warsztatów ze sporządzania umów w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej organizowanych przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ. Członek Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ.

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa własności przemysłowej i ochrony konkurencji.