Dorota Barta

DorotaBarta

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Niemieckiego zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości, w tym prawie inwestycji, prawie gospodarczym i prawie cywilnym. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych.

Prowadzi kompleksową i bieżąca obsługę spółek handlowych.

Od 2008 r. partner w kancelarii Barta Świerczek Kancelaria Radców Prawnych sp.p., stale współpracującej z kancelarią Barta Litwiński.