konferencje

XXII Forum ADO/ABI

23 maja odbyło się XXII Forum ADO/ABI – najdłużej nieprzerwanie organizowana cykliczna impreza szkoleniowa z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Tematem przewodnim tej edycji było dostosowanie organizacji do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Program Forum przygotował i obrady prowadził adw. dr Paweł Litwiński.

Konferencja „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”

Kancelaria objęła patronat nad konferencją „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” organizowaną w dniach 10 – 11 marca 2017 r. przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, działające przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Kancelarię reprezentować będą dr Paweł Litwiński oraz Karolina Kulikowska.

http://ipwdzialalnosci.pl/

XX Forum ADO/ABI

17 maja 2016. odbyło się jubileuszowe, XX Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI organizowane przez CPI. Program Forum koordynował i Forum prowadził dr Paweł Litwiński. Dr Litwiński przedstawił także prezentację dot. zmian w przepisach o ochronie danych osobowych wprowadzonych tzw. „ustawą 500+”.

http://www.giodo.gov.pl/1520255/id_art/9308/j/pl/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Regulacja przestrzeni wirtualnej”

W dniu 19 maja 2016 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Regulacja przestrzeni wirtualnej”. W konferencji weźmie udział Patrycja Kozik, która wygłosi referat „Ochrona konsumenta w prawie handlu elektronicznego UE w świetle nowej strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”.

Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W dniach 6-7 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom dotyczącym prawa mediów elektronicznych.  W czasie konferencji, doktor Paweł Litwiński wygłosi referat „Nowe rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych i jego wpływ na społeczeństwo informacyjne”.  W konferencji weźmie udział także Patrycja Kozik, która w ramach Młodego Forum Prawa Mediów Elektronicznych wygłosi referat „Specyfika umów o dostarczanie treści cyfrowych na gruncie projektu nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych”.

konferencja „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych”

3 marca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych”. Kancelaria Barta Litwiński była jednym z patronów merytorycznych konferencji, a dr Paweł Litwiński wystąpił w pierwszym panelu konferencji, w którym pełnił również rolę moderatora.

relacja na stronie GIODO: http://www.giodo.gov.pl/1520255/id_art/9051/j/pl/

Misselling w ubezpieczeniach

Patrycja Kozik, doktorantka WPiA UJ, weźmie udział w III Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Ochrona Konsumenta na Rynku Usług” organizowanej na Uniwersytecie Śląskim w dniach 10-11 marca 2016 r., z referatem „Misselling w ubezpieczeniach – czyli ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych na gruncie najnowszych zmian ustawodawczych”.

http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/2318-iii-miedzynarodowa-konsumencka-konferencja-naukowa-ochrona-konsumenta-na-rynku-uslug

Konferencja „Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym”

Kancelaria partnerem merytorycznym konferencji „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych”, organizowanej przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ. W czasie konferencji, dr Paweł Litwiński weźmie udział w panelu „Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym”.

Szczegóły wydarzenia na stronie http://www.daneosobowe2016.pl/