Paweł Litwński

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego.

Nakładem wydawnictwa CH Beck ukazała się książka „Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego”, której współautorami są mec. Paweł Barta i dr Paweł Litwiński.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/beck-info-biznes-sektor-publiczny/id15149,Ochrona-danych-osobowych-w-sektorze-publicznym.-Z-uwzglednieniem-ogolnego-rozporzadzenia-unijnego-Plyta-CD.html

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się pierwsza w Polsce monografia poświęcona nowym europejskim przepisom o ochronie danych osobowych. Dr Paweł Litwiński jest autorem rozdziału poświęconego międzynarodowym transferom danych osobowych.

https://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/prawo-administracyjne-ogolne/p,polska-i-europejska-reforma-ochrony-danych-osobowych-przedsprzedaz,361642.html#description-block

Książka dostępna w sprzedaży od 27 lipca 2016 r.

40471643_2_polska-i-europejska-reforma-ochrony-danych-osobowych-przedsprzed_300x418_FFFFFF_pad

W Senacie o ochronie danych osobowych

22 czerwca w Warszawie odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP przy udziale Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych.
Podczas posiedzenia dr Paweł Litwiński wystąpi z referatem dotyczącym zasad przetwarzania danych dotyczących dzieci w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Program posiedzenia dostępny na stronie Senatu:http://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,3249,new.html

Strona 2 z 212