admin

Ukazało się IV wydanie Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się IV wydanie Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Partnerów Kancelarii, mec. Pawła Barty i adw. dra Pawła Litwińskiego.

Kolejne wydanie Komentarza uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe oraz europejskie, a także poglądy doktryny. Ponadto zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

  • ustawą z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 77), która dotyczy trybu wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zgody na zatrzymanie lub aresztowanie, w tym: wymogów formalnych wniosków, prawa do składania wyjaśnień przez podmiot objęty immunitetem, sposobu rozpatrywania wniosków oraz trybu wyrażenia zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności oraz zatrzymania lub aresztowania (wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia);
  • ustawą z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która dotyczy ułatwienia przekazywania danych między organami administracji publicznej (wejście w życie 1.4.2016 r.);
  • ustawą z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2281), w której wskazuje się w miejsce ministra właściwego do spraw administracji publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji(wejście w życie 1.1.2016 r.).

Publikacja ta została przygotowana z myślą o osobach stosujących w praktyce przepisy o ochronie danych osobowych. Niewątpliwym atutem komentarza jest próba wyjaśnienia praktycznych problemów związanych z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym przez podmioty należące do sfery administracji publicznej.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-krotkie-komentarze-becka/id14907,Ustawa-o-ochronie-danych-osobowych.-Komentarz.html

 

XX Forum ADO/ABI

17 maja 2016. odbyło się jubileuszowe, XX Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI organizowane przez CPI. Program Forum koordynował i Forum prowadził dr Paweł Litwiński. Dr Litwiński przedstawił także prezentację dot. zmian w przepisach o ochronie danych osobowych wprowadzonych tzw. „ustawą 500+”.

http://www.giodo.gov.pl/1520255/id_art/9308/j/pl/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Regulacja przestrzeni wirtualnej”

W dniu 19 maja 2016 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Regulacja przestrzeni wirtualnej”. W konferencji weźmie udział Patrycja Kozik, która wygłosi referat „Ochrona konsumenta w prawie handlu elektronicznego UE w świetle nowej strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”.

Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W dniach 6-7 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom dotyczącym prawa mediów elektronicznych.  W czasie konferencji, doktor Paweł Litwiński wygłosi referat „Nowe rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych i jego wpływ na społeczeństwo informacyjne”.  W konferencji weźmie udział także Patrycja Kozik, która w ramach Młodego Forum Prawa Mediów Elektronicznych wygłosi referat „Specyfika umów o dostarczanie treści cyfrowych na gruncie projektu nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych”.

Światowy dzień praw konsumenta

Kancelaria, wspólnie z Instytutem Allerhanda oraz Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Krakowie, organizuje Światowy Dzień Praw Konsumenta. Zapraszamy 15 marca 2016 r. do Galerii Bronowice.

Ze strony kancelarii, projekt prowadzi Patrycja Kozik.

SDKgraphic

konferencja „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych”

3 marca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych”. Kancelaria Barta Litwiński była jednym z patronów merytorycznych konferencji, a dr Paweł Litwiński wystąpił w pierwszym panelu konferencji, w którym pełnił również rolę moderatora.

relacja na stronie GIODO: http://www.giodo.gov.pl/1520255/id_art/9051/j/pl/

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzone „ustawą 500+”

W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dra Pawła Litwińskiego na temat zmian w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzonych tzw. „ustawą 500+”. Zmiany te w fundamentalny sposób wpływają na podstawy ochrony danych osobowych w administracji publicznej.

http://www.rp.pl/Opinie/302169982-Przez-ustawe-500-plus-dane-osobowe-rodzin-dostepne-niemal-dla-wszystkich.html

Misselling w ubezpieczeniach

Patrycja Kozik, doktorantka WPiA UJ, weźmie udział w III Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Ochrona Konsumenta na Rynku Usług” organizowanej na Uniwersytecie Śląskim w dniach 10-11 marca 2016 r., z referatem „Misselling w ubezpieczeniach – czyli ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych na gruncie najnowszych zmian ustawodawczych”.

http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/2318-iii-miedzynarodowa-konsumencka-konferencja-naukowa-ochrona-konsumenta-na-rynku-uslug

Konferencja „Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym”

Kancelaria partnerem merytorycznym konferencji „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych”, organizowanej przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ. W czasie konferencji, dr Paweł Litwiński weźmie udział w panelu „Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym”.

Szczegóły wydarzenia na stronie http://www.daneosobowe2016.pl/