Aktualności

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzone „ustawą 500+”

W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dra Pawła Litwińskiego na temat zmian w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzonych tzw. „ustawą 500+”. Zmiany te w fundamentalny sposób wpływają na podstawy ochrony danych osobowych w administracji publicznej.

http://www.rp.pl/Opinie/302169982-Przez-ustawe-500-plus-dane-osobowe-rodzin-dostepne-niemal-dla-wszystkich.html

Misselling w ubezpieczeniach

Patrycja Kozik, doktorantka WPiA UJ, weźmie udział w III Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Ochrona Konsumenta na Rynku Usług” organizowanej na Uniwersytecie Śląskim w dniach 10-11 marca 2016 r., z referatem „Misselling w ubezpieczeniach – czyli ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych na gruncie najnowszych zmian ustawodawczych”.

http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/2318-iii-miedzynarodowa-konsumencka-konferencja-naukowa-ochrona-konsumenta-na-rynku-uslug

Konferencja „Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym”

Kancelaria partnerem merytorycznym konferencji „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych”, organizowanej przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ. W czasie konferencji, dr Paweł Litwiński weźmie udział w panelu „Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym”.

Szczegóły wydarzenia na stronie http://www.daneosobowe2016.pl/

Strona 3 z 3123