Aktualności

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego.

Nakładem wydawnictwa CH Beck ukazała się książka „Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego”, której współautorami są mec. Paweł Barta i dr Paweł Litwiński.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/beck-info-biznes-sektor-publiczny/id15149,Ochrona-danych-osobowych-w-sektorze-publicznym.-Z-uwzglednieniem-ogolnego-rozporzadzenia-unijnego-Plyta-CD.html

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się pierwsza w Polsce monografia poświęcona nowym europejskim przepisom o ochronie danych osobowych. Dr Paweł Litwiński jest autorem rozdziału poświęconego międzynarodowym transferom danych osobowych.

https://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/prawo-administracyjne-ogolne/p,polska-i-europejska-reforma-ochrony-danych-osobowych-przedsprzedaz,361642.html#description-block

Książka dostępna w sprzedaży od 27 lipca 2016 r.

40471643_2_polska-i-europejska-reforma-ochrony-danych-osobowych-przedsprzed_300x418_FFFFFF_pad

W Senacie o ochronie danych osobowych

22 czerwca w Warszawie odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP przy udziale Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych.
Podczas posiedzenia dr Paweł Litwiński wystąpi z referatem dotyczącym zasad przetwarzania danych dotyczących dzieci w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Program posiedzenia dostępny na stronie Senatu:http://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,3249,new.html

Ukazało się IV wydanie Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się IV wydanie Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Partnerów Kancelarii, mec. Pawła Barty i adw. dra Pawła Litwińskiego.

Kolejne wydanie Komentarza uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe oraz europejskie, a także poglądy doktryny. Ponadto zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

  • ustawą z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 77), która dotyczy trybu wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zgody na zatrzymanie lub aresztowanie, w tym: wymogów formalnych wniosków, prawa do składania wyjaśnień przez podmiot objęty immunitetem, sposobu rozpatrywania wniosków oraz trybu wyrażenia zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności oraz zatrzymania lub aresztowania (wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia);
  • ustawą z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która dotyczy ułatwienia przekazywania danych między organami administracji publicznej (wejście w życie 1.4.2016 r.);
  • ustawą z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2281), w której wskazuje się w miejsce ministra właściwego do spraw administracji publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji(wejście w życie 1.1.2016 r.).

Publikacja ta została przygotowana z myślą o osobach stosujących w praktyce przepisy o ochronie danych osobowych. Niewątpliwym atutem komentarza jest próba wyjaśnienia praktycznych problemów związanych z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym przez podmioty należące do sfery administracji publicznej.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-krotkie-komentarze-becka/id14907,Ustawa-o-ochronie-danych-osobowych.-Komentarz.html

 

XX Forum ADO/ABI

17 maja 2016. odbyło się jubileuszowe, XX Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI organizowane przez CPI. Program Forum koordynował i Forum prowadził dr Paweł Litwiński. Dr Litwiński przedstawił także prezentację dot. zmian w przepisach o ochronie danych osobowych wprowadzonych tzw. „ustawą 500+”.

http://www.giodo.gov.pl/1520255/id_art/9308/j/pl/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Regulacja przestrzeni wirtualnej”

W dniu 19 maja 2016 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Regulacja przestrzeni wirtualnej”. W konferencji weźmie udział Patrycja Kozik, która wygłosi referat „Ochrona konsumenta w prawie handlu elektronicznego UE w świetle nowej strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”.

Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W dniach 6-7 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom dotyczącym prawa mediów elektronicznych.  W czasie konferencji, doktor Paweł Litwiński wygłosi referat „Nowe rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych i jego wpływ na społeczeństwo informacyjne”.  W konferencji weźmie udział także Patrycja Kozik, która w ramach Młodego Forum Prawa Mediów Elektronicznych wygłosi referat „Specyfika umów o dostarczanie treści cyfrowych na gruncie projektu nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych”.

Światowy dzień praw konsumenta

Kancelaria, wspólnie z Instytutem Allerhanda oraz Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Krakowie, organizuje Światowy Dzień Praw Konsumenta. Zapraszamy 15 marca 2016 r. do Galerii Bronowice.

Ze strony kancelarii, projekt prowadzi Patrycja Kozik.

SDKgraphic

konferencja „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych”

3 marca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych”. Kancelaria Barta Litwiński była jednym z patronów merytorycznych konferencji, a dr Paweł Litwiński wystąpił w pierwszym panelu konferencji, w którym pełnił również rolę moderatora.

relacja na stronie GIODO: http://www.giodo.gov.pl/1520255/id_art/9051/j/pl/

Strona 2 z 3123