Komentarz do RODO

Nakładem wydawnictwa CH BECK ukaże się Komentarz do rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Partnerzy Kancelarii są wśród autorów Komentarza, a redaktorem naukowym komentarza jest dr Paweł Litwiński.