Ocena skutków dla ochrony danych – publikacja w Monitorze Prawniczym

W numerze 13/2017 Monitora Prawniczego ukazał się artykuł autorstwa Natalii Kalinowskiej, doktorantki WPiA UKSW i dra Pawła Litwińskiego poświęcony procedurze oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

 

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) to zupełnie nowy mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zastępujący obowiązek rejestracyjny zbiorów danych osobowych. Mechanizm, który w praktyce może powodować wiele praktycznych trudności, a który trzeba będzie stosować od 25 maja 2018 r.

 

http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/ocena-skutkow-dla-ochrony-danych-i-uprzednie-konsultacje-nowe-obowiazki-podmiotow-przetwarzajacych-dane-osobowe/