„Charakter prawny zgody konsumenta …” – najnowsza publikacja w Monitorze Prawniczym

W styczniowym wydaniu Monitora Prawniczego ukazał się artykuł pt. „Charakter prawny zgody konsumenta na spełnienie świadczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy”, którego autorami są Patrycja Kozik i Mirosław Gumularz.