Konferencja „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”

Kancelaria objęła patronat nad konferencją „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” organizowaną w dniach 10 – 11 marca 2017 r. przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, działające przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Kancelarię reprezentować będą dr Paweł Litwiński oraz Karolina Kulikowska.

http://ipwdzialalnosci.pl/