dr Paweł Litwiński powołany do Rady d/s Cyfryzacji

Decyzją Ministra Cyfryzacji, dr Paweł Litwiński został powołany w skład Rady do spraw Cyfryzacji.

https://mc.gov.pl/aktualnosci/nowy-sklad-rady-do-spraw-cyfryzacji