Warsztaty „Online platforms – enablers or gatekeepers?”

14 listopada 2016 roku w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyły się warsztaty pt. „Online platforms – enablers or gatekeepers?”
Warsztaty, które zostały zorganizowane w ramach działań KE na rzecz utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego, były poświęcone prawnym aspektom umów zawieranych przez platformy internetowe oraz nieuczciwym praktykom rynkowym, jakie mogą występować w związku z tymi umowami. W warsztatach wzięła udział Patrycja Kozik, która wygłosiła referat pt. „Are there any lessons we can draw from consumer law?”.