Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego.

Nakładem wydawnictwa CH Beck ukazała się książka „Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego”, której współautorami są mec. Paweł Barta i dr Paweł Litwiński.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/beck-info-biznes-sektor-publiczny/id15149,Ochrona-danych-osobowych-w-sektorze-publicznym.-Z-uwzglednieniem-ogolnego-rozporzadzenia-unijnego-Plyta-CD.html