W Senacie o ochronie danych osobowych

22 czerwca w Warszawie odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP przy udziale Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych.
Podczas posiedzenia dr Paweł Litwiński wystąpi z referatem dotyczącym zasad przetwarzania danych dotyczących dzieci w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Program posiedzenia dostępny na stronie Senatu:http://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,3249,new.html